Press Releases

Read Regulatory and non-regulatory press releases

  • All
  • Non-Regulatory
  • Regulatory
Regulatory

Medical Prognosis Institute A/S -Indberetning af ledende medarbejders og nærståendes transaktioner

Regulatory

Notice of Annual General Meeting in Medical Prognosis Institute A/S

Non-Regulatory

MPI and TD2 join in strategic collaboration to provide drug developers a unique Multi Biomarker direct path to drug approval

Non-Regulatory

MPI og TD2 indgår strategisk samarbejde med henblik på at tilbyde udviklere af kræftlægemidler en unik Multi Biomarkør-tilgang til lægemiddelgodkendelse

Regulatory

Medical Prognosis Institute A/S – Annual Report 2013

Regulatory

Medical Prognosis Institute A/S – Årsregnskabsmeddelelse 2013

Non-Regulatory

MPI publishes data showing that MPI’s product DRP may help to identify patients with tumors more likely to respond to fulvestrant

Non-Regulatory

MPI offentliggør data som viser, at firmaet kan hjælpe med at finde de patienter, der har størst sandsynlighed for gavn af behandling med fulvestrant

Regulatory

Medical Prognosis Institute udsteder warrants

Non-Regulatory

MPI presents data on its Drug Response Predictor technology that can predict which indication will be approved by the FDA on the ADAPT Congress in Boston

Non-Regulatory

MPI præsenterer data – på sin Drug Response Predictor teknologi, der kan forudsige, hvilke indikation der vil blive godkendt af FDA. Data præseteres på ADAPT kongressen i Boston

Regulatory

MPI receives 3.5 million DKK from The Danish Market Development Fund to develop the gene-test “Lung Prognosticator”

Regulatory

MPI får 3,5 millioner kr. fra Markedsmodningsfonden til udvikling af gen-testen “Lung Prognosticator”

Regulatory

MPI offentliggør Company Description – Virksomhedsbeskrivelse

Non-Regulatory

MPI offentliggør hensigt om optagelse til handel på First North Denmark

Non-Regulatory

Ny dansk gen-test fra MPI til at målrette brugen af kræftlægemidler – succesfuldt bedømt i USA